Open brief aan Mark Rutte

Beste Mark,

Als je kabinet Rutte I een auto is, dan een nieuw soort Opel Vectra. Zo een met een hoop knopjes op de middenconsole, degelijk, maar niet te gek. Echt indruk maken doe je niet met die Opel, maar hij rijdt prima en is bijzonder zuinig.

Met vrijheid en verantwoordelijkheid als thema richt je splinternieuwe kabinet zich op de hard werkende burgers m/v. Iets wat jou als workaholic aanspreekt. Dat regeerakkoord ademt Calvijn gecombineerd met een scheutje American Dream. Maar als je 6 miljard wilt bezuinigen op het ambtenarenapparaat ga je het moeilijk krijgen Mark. We hebben allemaal de serie ‘Sorry Minister’ nog scherp op het netvlies staan. In deze zwarte komedie werd de ambitieuze nieuwe minister zorgvuldig gek- gemaakt wordt door een machtsbeluste PG. Resultaat: geen ambtenaar minder en eindeloos veel nieuwe commissies, stuurgroepen en gelaste onderzoeken. De rit moet nog beginnen en hoe zorgen we nu dat je Opel zonder krassen de garage uitkomt?

Een deel van je oplossing heet ‘verbod op 4×9’ en is een makkie. Ik hoor je denken: 4X9= 36. Waar gaat dit over? Wel, beste Mark. Vier keer negen is de toverformule, de heilige graal, een hotel op de Kalverstraat. Als ambtenaar heb je het met vier werkdagen van negen uur goed voor elkaar. Een normaal 36-urig contract en bijbehorend salaris en tóch een lekker dagje extra vrij om naar de markt te gaan, bij te kletsen met vriendinnen of om op je kroost te passen. Die negen werkuren zijn bovendien vrij makkelijk te halen want je eet gewoon een boterhammetje op je werkplek tussen de middag waardoor je maar een half uur langer hoeft te werken dan je collega’s. Iedereen is het er over eens dat de productiviteit van mensen die 4 maal 9 werken op een werkdag praktisch gelijk is aan een medewerker die 8 uur werkt. Logisch natuurlijk, want na acht uur werken worden mensen moe.

Wat zou er gebeuren als je deze vorm verbiedt bij de overheid? Mensen moeten óf op hun voorheen-vrije-dag weer vier uur gaan werken óf hun contract laten aanpassen  naar 32 uur óf vrijwillig een andere baan zoeken buiten de overheid. Helaas zijn er geen kengetallen bekend van het aantal mensen dat werkdagen van 9 uur maakt. We gaan er gemakshalve vanuit dat ongeveer 20% van de ambtenaren hier gebruik van maakt. Dan gaat het om 200.000 mensen waarvan straks de helft zijn contract met 10% naar beneden laat aanpassen. Als we uitgaan van gemiddeld 75.000 euro salaris incluis werkgeverslasten hebben we het dan over 7.500 mio aan salarislasten. Tien procent hiervan is 750 mio. Snel verdiend toch?

Let op! Je kunt natuurlijk nooit zeggen dat je dit doet om kosten te besparen! Het gaat je om het welzijn van je ambtenaren (9 uur werken op een dag is te veel) en de effectiviteit van de overheid! Een maatregel die heel Nederland zal begrijpen en waar alleen de momenteel profiterende personen tegen zullen ageren. Tegen een dergelijke recht-door-zee-maatregel kan zelfs de PVV niets hebben. Ik wens je veel succes met uitparkeren!

Groet,

Diluci